Information om lyskilder

Hvis en lavenergipæren springer

Lavenergipæren indeholder en lille mængde kviksølv. Ved få eksponeringer af de små mængder kviksølv, der findes i en pære, udsættes helbredet ikke for negativ påvirkning. Men da kviksølvdampe let optages ved indånding, skal man være forsigtig, især hvis en varm pære springer.

Der er forskellige måder, hvorpå spredning i luften af kviksølv undgås, hvis lavenergipæren er sprunget, afhængigt af, om det drejer sig om en varm eller kold pære. I begge tilfælde gælder dog, at man ikke skal bruge støvsuger. Der er risiko for, at støvsugeren yderligere findeler og får kviksølvdråberne til at fordampe, så de spredes i luften. Det øger risikoen for indånding.

Hvis en kold lavenergipæren springer

  • Saml resterne af pæren op med f.eks. et stykke stift papir eller karton og læg dem i et glas med låg.
  • Tør derefter gulvet med en lille, fugtig klud. Læg derefter også kluden i glasset. Sæt låget på og mærk det, f.eks. med teksten ”kan indeholde kviksølv fra en lavenergipære”.
  • Aflever glasset, hvor du kan indlevere miljøfarligt affald.

Hvis en varm lavenergipæren springer

  • Luk dørene ind til rummet, hvor pæren er sprunget.
  • Skab ventilation i rummet ved f.eks. at åbne et vindue og forlad rummet. Den europæiske brancheorganisation for pærer (ELC) anbefaler, at rummet forlades i 20-30 minutter.
  • Når resterne af pæren er kølet af, skal de samles op på samme måde, som i beskrivelsen ovenfor af, hvordan en kold sprunget pære håndteres.

Genindvinding af kasserede lyskilder

  • For at undgå, at kviksølvet etc. kommer ud i naturens kredsløb, skal kasserede lyskilder afleveres på genbrugsstationen.