Biltema Foundation

Vi er glade for at kunne præsentere seneste nyt om de projekter, som Biltema Foundation støtter! Besøg www.biltemafoundation.org for yderligere information om projekterne og fonden.

Nødhjælp

MSF & Red Barnet: Krisen i Syrien

Biltema Foundation har skænket i alt 1 mio. schweizerfranc til MSF og Red Barnet til øjeblikkelig nødhjælp til flygtningene fra Syrien.

Red Barnet og Médecins Sans Frontières (Læger uden Grænser) yder begge sundhedspleje, mad og husly til flygtningen i Syrien, Libanon, Irak og andre lande, der er berørt af flygtningestrømmene i Mellemøsten.

SafePoint: LifeSaver Project

Egypt Project

Dette projekt er en ny, spændende mulighed for SafePoint Trust til at være med til at etablere og hjælpe med et drive den første nationale offentlige sikkerhedskampagne i Ægypten, via et partnerskab med det anerkendte og progressive 57357 Hospital.

Kampagnen skal øge bevidstheden i hele Ægypten om, hvor vigtigt det er kun at forlange engangsprodukter fra sundhedspersonale og læger. Kampagneteamet vil sikre, at budskabet spredes via alle medier (herunder sociale medier, digitale medier og radio).

Målet med denne kampagne er at skabe opmærksomhed i 90% af den ægyptiske befolkning i løbet af 12 måneder – og bruge dette resultat som et virkemiddel for andre nationer.

Biltema Foundation er hovedsponsor for Marc Koska som talsmand for LifeSaver kampagnen. Vi støtter ham, så han kan være synlig i medierne og fortælle om LifeSaver i Ægypten, og vi bistår ham med at udbrede budskabet i andre lande i Afrika og den arabiske verden.

Scandinavian Children’s Mission Hills Of Grace

Multiplier Farm

I Tacloban, Filippinerne har Scandinavian Children’s Mission indgået en aftale med byrådet om et nyt, langsigtet projekt, der støttes af Biltema Foundation. Dette projekt kaldes Multiplier Farm.

De er nu i gang med alle forberedelserne, så faciliteterne i slutningen af året vil være klar til avl af geder både til mælkeproduktion og i sidste ende også kødproduktion. Disse geder skal gives til trængende familier efter katastrofen i forbindelse med tyfonen Haiyan . Projektet er allerede godt i gang med de nødvendige anlægsarbejder.

Renoveringen af træningscentret, som SCM har købt, er nu afsluttet. Nu er man i færd med at etablere en brønd til at vande de 10.000 træer og buske, der skal bruges som specielt foder på Multiplier Farm.