7990

Alkydmaling

Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
1-komponents alkydlakfarve, højglans. Bruges over vandlinjen på stål, træ og glasfiber. Til både udendørs og indendørs omgivelser. Kan overmales efter 48 timer ved + 10 °C. Maksimal tid til overmaling 6 dage ved + 10 °C og 3 dage ved + 20 °C. Hvis maks.-tiden overskrides, skal overfladen matslibes, inden der kan påføres et nyt lag. Forbrug: 11,5 m2/liter. Indeholder 0,75 l.

Brugsanvisning Malingen påføres med pensel, rulle eller pude. Omrøres grundigt inden brug. Overfladen skal være helt ren og tør. Overfladens temperatur bør ikke være lavere end +5 grader. Mal ikke i kraftigt sollys, på varme overflader eller under fugtige forhold. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Påfør 2-3 lag af malingen. Mængden af fortynder afhænger af temperatur, ventilation og underlag. Brug fortynder, der er beregnet til 1-komponent alkydlak. Pensler renses med fortynder/terpentin.
 • ALKYDMALING 0,75L

  ALKYDMALING 0,75L

  Art. 30-524
  Blå
  7990
  106,53 / L
  Advarsel
  Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Opbevares køligt. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • ALKYDMALING 0,75L

  ALKYDMALING 0,75L

  Art. 30-525
  Sort
  7990
  106,53 / L
  Advarsel
  Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Opbevares køligt. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.