8490
113,20 / L

Bådlak uretanalkyd

Art. 30-552

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Uretanalkydbaseret klarlak beregnet til alt træ i såvel nye som gamle både. Det anbefales ikke at overlakere fugemassen! Hvis det alligevel gøres, skal massen være gennemhærdet, før den lakeres. Lakkens tørretid forlænges med flere uger. Giver en vandafvisende og vejrbestandig overflade med højglans som modvirker revnedannelse. Kan anvendes såvel ude som inde. 0,75 l.
Advarsel
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
    • Tørretid: Dammtorr ca 4 tim vid +20 ºC.
    • Kan overmales: Efter ca 8 tim
    • Rækkeevne: ca 10m²/l, beroende på underlag
    • Påføring: Pensel, roller eller spruta
    • Fortynder: Lacknafta

Andre kunder købte også

Relaterede produkter