9990
133,20 / L

Grundolie Marine A

Art. 30-550

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Med høj vandafvisningsevne samt UV-filter der modvirker blegning. Kan anvendes på alle ubehandlede overflader, både inden- og udendørs. Olien trænger dybt ind i træet. Giver et udmærket underlag til videre behandling med Biltemas Træolie Marine, Bådlak eller Sealer/primer til træ og metal. 0,75 l.
Fare
Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Fremkald IKKE opkastning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
    • Tørretid: Dammtorr ca 4 h vid +20 °C
    • Kan overmales: Efter ca 8 tim
    • Rækkeevne: 10 m²/L
    • Påføring: Pensel, roller eller spruta
    • Fortynder: Lacknafta

Andre kunder købte også

Relaterede produkter