7490
226,97 / L

Møbellak

Art. 30-554

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Halvmat, uretanalkydbaseret lak. Til alle typer træværk. Giver en slidstærk og behagelig overflade. Trærene overflader forbehandles med klar lak, f.eks. Bådlak 30-552, for at opnå den største dybe glans. Tidligere lakerede flader matslibes før slutpåføring. 330 ml.
Advarsel
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
    • Tørretid: Dammtorr ca 4 h vid +20 °C
    • Kan overmales: Efter ca 8 tim
    • Rækkeevne: Ca 10 m²/L
    • Påføring: Pensel eller roller
    • Fortynder: Lacknafta

Andre kunder købte også

Relaterede produkter