7490
226,97 / L

Møbellak

Art. 30-554

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Halvmat, uretanalkydbaseret lak. Til alle typer træværk. Giver en slidstærk og behagelig overflade. Trærene overflader forbehandles med klar lak, f.eks. Bådlak 30-552, for at opnå den største dybe glans. Tidligere lakerede flader matslibes før slutpåføring. 330 ml.
Advarsel
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Brandfarlig væske og damp. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
    • Tørretid: Dammtorr ca 4 h vid +20 °C
    • Kan overmales: Efter ca 8 tim
    • Rækkeevne: Ca 10 m²/L
    • Påføring: Pensel eller roller
    • Fortynder: Lacknafta

Andre kunder købte også

Relaterede produkter