6990
139,80 / L

Aluminiumolie

Art. 30-578
Silikonefri olie til beskyttelse og rengøring af aluminium. Vask først overfladen med bådshampoo og ferskvand. Påfør produktet med en klud, og lad olien trænge ind. Tør overskuddet af med en ren klud. Olien indeholder ikke silikone eller slibemiddel og passer derfor perfekt til aluminiumbåde. Giver langtids beskyttelse. 500 ml.

Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også