7990
159,80 / L

Rensevoks

Art. 30-565

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Renser, polerer og beskytter på én gang, hvilket giver en stærk og holdbar overflade. Holder overfladen blank. Til langtidsbeskyttelse anbefales Bådvoks 30-562 eller 30–563. 500 ml.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Søg lægehjælp ved ubehag. Undgå udledning til miljøet. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også