7990
159,80 / L

Rensevoks

Art. 30-565

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Renser, polerer og beskytter på én gang, hvilket giver en stærk og holdbar overflade. Holder overfladen blank. Til langtidsbeskyttelse anbefales Bådvoks 30-562 eller 30–563. 500 ml.
Fare
Brandfarlig væske og damp. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå udledning til miljøet. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter