Fra
6490

Signalhorn, gas

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Signalhorn af plastGiver et meget kraftigt signalLeveres med gasbeholder, 380 ml
 • GASBEHOLDER, REFILL

  GASBEHOLDER, REFILL

  Art. 25-850
  Gasbeholder til 25-849
  6490
  Fare
  Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Yderst brandfarlig gas.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder. Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • SIGNALHORN, GAS

  SIGNALHORN, GAS

  Art. 25-849
  9490
  Fare
  Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Yderst brandfarlig gas.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder. Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også