Nedsat pris
2199,-
Tidligere pris 3699,-

Gummijolle, 230 cm

Art. 25-783
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Jolle med plads til 2 personer. God stabilitet, gennemtænkt funktion og høj brugervenlighed. Perfekt til enten enklere transporter mellem båd og land eller til mere krævende opdagelsesture langs med kysten. Let at sætte sammen og gemme bort takket være den smarte konstruktion med oppustelig dørk. Leveres med luftpumpe, årer, reparationssæt og opbevaringstaske.

 • PVC-dug, tykkelse: 0,7 mm.
 • Oppustelig højtryksdørk med lav vægt, hvilket betyder ca. 25 % lavere vægt end en tilsvarende model med trædørk.
 • Bære- og sikkerhedsliner.
 • Tre bugserøjer.
 • Tofte af aluminium.
 • Årer i aluminium med blad af plast.
 • Sammenklappelige årebeslag betyder, at årerne kan gemmes på ydersiden af pontonerne, som giver mere fri overflade på pontonernes overside.
 • Oppustelig kølV-bund medfører god stabilitet.
 • Agterspejl af forstærket marinplywood med aluminiumsforstærkninger til motoren.
 • Drænprop med bagventil.
Tekniske specifikationer
 • Længde: 230 cm
 • Bredde: 126 cm
 • Pontondiameter: 33 cm
 • Vægt: 24 kg
 • Maks. belastning: 220 kg
 • Maks. personer: 2 stk.
 • Maks. motorstørrelse: 4 hk
REPARATIONSSÆTmed limtube og reparationslapper
Hvis du opdager en læk på jollen, skal du rengøre PVC-dugen omkring lækken med fortynder. Anvend en af de medfølgende reparationslapper. Påfør lim, både på overfladen omkring lækken og på reparationslappen. Lad limens øverste lag tørre på begge overflader. Gentag denne fremgangsmåde en gang til, og lad tørre. Tryk derefter reparationslappen fast, så den centreres over lækken. Pres forsvarligt, så der ikke findes luftbobler tilbage mellem reparationslap og læk. Lad reparationen tørre i 24 timer, inden jollen anvendes igen.
Vigtigt! Reparation kan kun udføres i tørt vejr. Luftfugtigheden må IKKE overstige 60 %.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Tilbehør

 • FODPUMPE TIL 25-783

  FODPUMPE TIL 25-783

  Art. 25-7833
  8990
 • OPPUSTELIG DØRK TIL 25-783

  OPPUSTELIG DØRK TIL 25-783

  Art. 25-7830
  749,-