Fra
5490

Sanitetsvæske

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fjerner dårlig lugt og fremmer nedbrydningsprocessen i mobile og faste tørklosetter (tøndetype), kemiske toiletter og biologiske jordtoiletter.

Midlet er helt biologisk og indeholder bakteriestammer, der på en hurtig, effektiv og miljøvenlig måde starter og fremmer en biologisk nedbrydning. Dermed stoppes gæring og ubehagelig lugt. Midlet må ikke anvendes sammen med kemiske desinfektionsmidler.
 • SANERINGSVÆSKE 1L

  SANERINGSVÆSKE 1L

  Art. 36-1638
  1 l
  5490
  54,90 / L
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenskade.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • SANERINGSVÆSKE 4L

  SANERINGSVÆSKE 4L

  Art. 36-1640
  4 l
  159,-
  39,75 / L
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenskade.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også