Fra
5490

Sanitetsvæske

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fjerner dårlig lugt og fremmer nedbrydningsprocessen i mobile og faste tørklosetter (tøndetype), kemiske toiletter og biologiske jordtoiletter.

Midlet er helt biologisk og indeholder bakteriestammer, der på en hurtig, effektiv og miljøvenlig måde starter og fremmer en biologisk nedbrydning. Dermed stoppes gæring og ubehagelig lugt. Midlet må ikke anvendes sammen med kemiske desinfektionsmidler.
 • SANERINGSVÆSKE 1L

  SANERINGSVÆSKE 1L

  Art. 36-1638
  1 l
  5490
  54,90 / L
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenskade.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.
 • SANERINGSVÆSKE 4L

  SANERINGSVÆSKE 4L

  Art. 36-1640
  4 l
  159,-
  39,75 / L
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenskade.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også