Køb & Hent Drive In  - Køb på nettet og hent i varehuset efter 30 minutter Biltema Appen  - 19.000 produkter i din lomme! Mit Biltema  - Digitale kvitteringer, ekstra rabatter og meget mere!

Bådtoilet

Biltema har bådtoiletter i flere modeller og typer til både den store og lille fritidsbåd. Vi har kompakte, praktiske og transportable kemiske bådtoiletter. Desuden finder du også elektriske bådtoiletter samt bådtoilet med manuel pumpe.

Vores bådtoiletter med skyl fungere med både brak- og saltvand og er udført i en solid konstruktion. Toiletterne kan kobles på både septiktank og skroggennemføring.

De transportable toiletter eller såkaldte kemiske toiletter fungerer ved at toilettets øverste del  (spule/skylletank) fyldes med spulevæske, og den nederste del (septiktank) tilsættes sanitetsvæske. Toilettet spules med håndpumpe.

De transportable bådtoiletter passer godt til små både, hvor der ikke er plads eller mulighed for at installere et fast toilet. På trods af navnet bådtoilet fungerer det også udmærket til campingvogn, kolonihave og lignende.

Mange vælger at installere et elektrisk toilet, der lever op til de skærpede krav til udledning af toiletaffald i havet. Desuden minder et elektrisk bådtoilet mest om et almindeligt toilet på land og kan betjenes uden de store forklaringer. Derimod skal betjeningen af håndpumpetoiletter og kemiske toiletter ofte forklares lidt grundigere for besøgende om bord.

Fordelene med håndpumpetoiletter er at de er meget enkle at installere, samt yderst driftsikre.

Tilbehør og løsdele til bådtoilet

Hos Biltema finder du også en række tilbehør og dele til bådtoilet til reparation og vedligeholdelse.
Det er en god idé at benytte letopløseligt toiletpapir, så bådtoiletter med skyl ikke stopper til. Papiret er let nedbrydeligt og skånsomt mod toilet og septiktank. Alternativt bør papir kommes i egen skraldespand, der tømmes separat, og ikke i selve toilettet.

Du finder også frostbeskytelssvæske til kolde dage,hvor toilettet skal benyttes, samt rengøringsmiddel til opsamlingstank.
Vi har også y-ventiler til montering og installation og endelig et toiletskilt i messing, der passer flot ind i bådens interiør.

Vintersikring af bådtoilet

Hvis båden har fastinstalleret toilet, skal toilet, slanger og evt. opsamlingstank vintersikres. Det gøres nemmest ved at tømme toilet, slanger og tank og rense efterfølgende. For at sikre at der ikke er vand tilbage i systemet, kan det yderligere blæses tørt med trykluft. Husk også at tømme eventuelle bruserinstallationer, varmtvandsbeholder og slanger.
Kemiske toiletter tømmes, renses og tørres, når båden lægges på land for vinteren. 

Skal toilettet benyttes under frostvejr, kan det sikres mod sprængninger ved at tilsætte antifrostvæske. 

Tilkalkning af bådtoiletter

Bådtoiletter med skyl tilkalker meget hurtigt. Kombinationen af urin og havvand medfører en kemisk proces, der betyder at marinetoiletter, der gennemskylles med havvand, hurtigt tilkalker. Kalken sætter sig især i slangerne, der så stopper til. Den bedste måde at afhjælpe problemet på, er ved at pumpe toilettet godt igennem og derefter tømme slange og toilet for vand  - på de fleste marinetoiletter gør du det gennem at pumpe, mens vandtilførslen er lukket. Er det ikke muligt pga. toilettets udformning eller konstruktion, bør du behandle toilet og slanger med afkalkningsmiddel med jævne mellemrum. Er slangen helt tilkalket, skal den tages ud og udskiftes eller manuelt renses for kalk. Det gør du nemmest ved at slå på slangen med en gummihammer, så kalken løsner og kan fjernes.

Regler for bådtoilet, installering og afledning af spildevand

Dit bådtoilet skal leve op til de gældende krav og regler om installation og afledning af spildevand. Spildevand fra bådtoiletter er såkaldt sort spildevand, der indeholder skadelige bakterier. Vand fra håndvask, bruser og pantryafløb er gråt vand, mens vand fra sumpen ligger under helt andre regler, da det ofte er forurenet med olie oa.

Krav til bådtoilet og evt. opsamlingstank er baseret på bådens alder og størrelse. Selvom der er toilet om bord, skal båden ikke nødvendigvis have installeret en holdingtank Små både og både fra før 1980  kan være undtaget fra kravet, da det kan være svært at finde plads til en opsamlingstank om bord.


Både bygget mellem 1980 og 2000

Disse både skal have en opsamlingstank og dæksgennemføring når de er over:

  • længere end 10,5 meter.
  • bredere end 2,8 meter.
  • bygget efter 1980.
  • Alle tre kriterier skal være opfyldt før en båd er omfattet af reglerne.


Både bygget efter 2000

Både fra efter 2000 med fastinstalleret toilet, skal have opsamlingstank og dæksgennemføring, der lever op til  kravene  i ISO 8099.

Både fra 2017 og senere

Både fra 2017 med toilet skal konstrueres så skroggennemføring kan plomberes af myndighed, og det derefter kun er muligt at tømme en opsamlingstank via dæksgennemføring.

Afledning af spildevand i Østersøen

Følg altid de lokale regler for afledning af spildevand og tag hensyn til miljø og mennesker.

Både med opsamlingstank skal som udgangspunkt altid tømme tanken i land. Tanken må dog tømmes i havet, hvis man befinder sig mere end 12 sømil fra land i Danmark, Tyskland, Estland, Letland, Litauen og Polen.
I tysk farvand skal kemiske toiletter altid tømmes i havnens opsamlingsfaciliteter. I finsk og svensk farvand er der totalforbud mod at tømme toiletaffald i havet.

Både, der ikke opfylder de tre konstruktionskriterier, må udlede toiletaffald i havet i danske farvande, hvis de minimum er 2 sømil fra kysten.

Udledning af toiletaffald i havne er forbudt.

 

 

 

Dear customer. You are using an old and outdated browser. Please upgrade in order to get best possible experience.