6490
223,79 / KG

Marinetætning, transparent

Art. 25-4705
Transparent fugemasse baseret på MS Polymer. Egnet til tætning, fugning og lettere limninger over vandlinien, når der ønskes transparente fuger. Kan med fordel anvendes uden primer på de fleste materialer: træ, glas, plast, aluminium, zink, galvaniseret stål, rustfrit stål, kobber, natursten, beton og fliser. På porøst materiale bør dog anvendes Primer til Marinetætning 25-4702. Tillader en fugebevægelse på op til 25 %. 290 ml.

Brugsanvisning: Underlaget skal være rent, tørt og fri for snavs og fedtstof. Fjern gammel tætning og maling. Gamle silikonerester fjernes med Silikonefjerner 36-4824.
  • Farve: Transparent
  • Påføringstemperatur: +5 °C til + 40 °C.
  • Gennemhærdning: 24 t per 3 mm fuge ved 24 °C og 50 % luftfugtighed. Trækker skin efter 15 min.
  • Temperaturbestandighed efter hærdning: -40 °C til +90 °C.
  • Kan overmales: Kan overmales med de fleste lakker. Er du i tvivl, skal du prøve på en lille flade.
  • Opbevaring: Køligt og tørt. Beskyt mod frost.
OBS! Må ikke anvendes under vand, som f.eks. i pooler og akvarier.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Indeholder en reaktionsmasse af a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl-? -hydroxypoly(oxyethylene) and a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-? -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyloxypoly(oxyethylene), 3-(2-aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacate, 3-aminopropyltriethoxysilane. Kan medføre allergiske reaktioner.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.