Transport

Transport

Biltema Logistics arbejder på at blive mere klimasmart ved transporten af Biltemas produkter. Nogle af de foranstaltninger, som Biltema Logistics arbejder med, er:

  • Til lange transporter bruges transportpaller af pap. Transporten bliver lettere, og der bliver ikke nogen returtransport af tomme paller. Det giver lavere CO2-emissioner, og transportpallen sendes til genanvendelse.
  • Jernbanetransport bruges til de butikker, hvor det er muligt. 

Biltema satser stort på jernbanetransport af hensyn til miljøet. Togtransporten til butikkerne i de nordlige dele af Sverige begyndte, efter at det første lager blev bygget i Halmstad i 2007. Togtransporten blev derefter udvidet i Norge, som begyndte i 2017 som en test. I første omgang modtog fem varehuse varer via tog, der har kørt et par gange om ugen. Forsøgene faldt så godt ud, at det er udbygget efterhånden. Halvdelen af Biltema-varehusene i Norge modtager nu deres leverancer med tog. Mere end halvdelen af alle norske transporter vil dermed ske med jernbane. Det svarer til ca. 80 lastbiler hver uge. Kuldioxidbesparelsen beregnes til næsten 90 procent eller 5.100 ton kuldioxid årligt. Der er planer om endnu flere jernbanetransporter i hele Norden.

Birgma er ansvarlig for de globale transporter, der finder sted i verden. Vi vælger transportører, der kan opfylde de krav, vi har for at kunne fortsætte med vores vækst og udvikling. En partner, der forstår vores forretning og kan holde trit med udbud og efterspørgsel. Vi lægger stor vægt på digitale løsninger og på at optimere godsmængderne under transport - hvilket igen reducerer miljøpåvirkningen ved at være klima- og ressourceeffektiv.