Fra
2490

Frostvæske, færdigblandet

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Ethylenbaseret frostvæske (færdigblandet) beregnet til de fleste benzin- og dieselmotorer på markedet. Beskytter virkelig godt mod frost og korrosion. Færdigblandet. Frostsikrer ned til -36º C. OBS: Må ikke fortyndes yderligere. Følg altid motorproducentens anvisninger for skift af kølervæske. Må ikke blandes med propylenglykol. Farve: blå.
 • FROSTVÆSKE, FÆRDIGBL -36° 3KG

  FROSTVÆSKE, FÆRDIGBL -36° 3KG

  Art. 36-1791
  3 kg
  5990
  19,97 / KG
  Advarsel
  Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • FROSTVÆSKE, FÆRDIGBLA -36° 1KG

  FROSTVÆSKE, FÆRDIGBLA -36° 1KG

  Art. 36-1790
  1 kg
  2490
  24,90 / KG
  Advarsel
  Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også