Fra
1495

Duftfrisker

Stilren luftfrisker, der let monteres i bilens luftdyser. Holderen er af plast, og den monteres med metalclips.
 • DUFTFRISKER

  DUFTFRISKER

  Art. 39-056
  Charming
  1495
  Tidligere pris 2990
  Advarsel
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • DUFTFRISKER

  DUFTFRISKER

  Art. 39-057
  Happy Citrus
  2990
  Advarsel
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.