179,-
35,80 / L

Luftfilterrengøring

Art. 36-449

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Specialaffedtning, som effektivt rengør alle typer skumfiltre for olie og smudspartikler. Skånsom mod limfuger. Det rene og tørre filter olieres med Biltema Luftfilterolie 36-448. 5 l.
Fare
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Søg lægehjælp ved ubehag. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også