179,-
35,80 / L

Luftfilterrengøring

Art. 36-449

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Specialaffedtning, som effektivt rengør alle typer skumfiltre for olie og smudspartikler. Skånsom mod limfuger. Det rene og tørre filter olieres med Biltema Luftfilterolie 36-448. 5 l.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp ved ubehag. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også