6490
64,90 / L

Motorcykel-rengøring

Art. 36-1721

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Færdigblandet MC-rengøringsmiddel til effektiv rengøring og affedtning af motorcykler, knallerter og motorer. Løsner hurtigt og effektivt olie, asfaltrester, fedt, benzin, snavs og indtørrede insekter. Skånsom mod lakerede flader og gummidele. Sprayflaske: 1 l.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter