2490

Biltema forvask

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
 • Anvendes i stedet for affedtning.
 • Meget effektiv til opløsning af f.eks. asfaltpletter, olie og trafikfilm.
 • Midlets kemiske sammensætning gør, at det forbliver på bilen uden at løbe eller fordampe.
 • Når midlet har virket i 2–5 minutter, spules snavset let bort.
 • Kan med fordel anvendes inden bilvask i vaskehal eller manuel bilvask.
 • PREWASH, AFFEDTNING 4 L

  PREWASH, AFFEDTNING 4 L

  Art. 36-38
  4 l
  7490
  18,73 / L
  Tidligere pris 149,-
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenskade.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.
 • PREWASH, AFFEDTNING 1 L

  PREWASH, AFFEDTNING 1 L

  Art. 36-37
  1 l
  2490
  24,90 / L
  Tidligere pris 4990
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenskade.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også