Fra
3990

Koldaffedtning

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Bruges til motorvask, affedtning og afsaltning. Løsner asfalt, tjære, olie, salt m.m. Fungerer også ved fedtpletter på tekstiler. Ved motorvask bør fordelerdækslet dækkes til med f.eks. en plastikpose. For at opnå det bedste resultat, bør bilen være tør, når affedtningsmidlet sprøjtes på.

Brugsanvisning: Spray affedtningsmidlet på bilen. Lad midlet virke 2-3 minutter. Skyl med rigeligt vand. Efter affedtningen skal lakerede overflader vaskes med shampoo.
 • KOLDAFFEDTNING 4 L

  KOLDAFFEDTNING 4 L

  Art. 36-1011
  4 L
  8990
  22,48 / L
  Fare
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • KOLDAFFEDTNING 1 L

  KOLDAFFEDTNING 1 L

  Art. 36-1010
  1 L
  3990
  39,90 / L
  Fare
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter