5490
109,80 / L

Kraftrengøring

Art. 36-4570

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Meget effektivt og hurtigttørrende affedtningsmiddel. Opløser fedt, olie, bremsevæske, smøremiddel, tjære, bindemiddel og snavs i motorer, maskiner, værktøj, kæder m.m. Kompatibelt med de fleste typer plast. Med 360° højtryksmundstykke, som giver en effektivere rengøring. 500 ml.

Anvendelsesområder:
 • Gearkasser
 • Kæder og kabler
 • Stanser og støbeforme
 • Kompressorer
 • Pumper
 • Motorer
 • Maskiner
 • Trykluftsværktøj
 • Gaffeltrucks
 • Bremser og belægninger
 • Materialehåndteringsudstyr
 • Dele og værktøj
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også