8490
21,23 / L

Højtryksshampoo

Art. 36-9550

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Rengøringsmiddel til brug med højtryksrenser ved vask af bil, båd, mobil home, hus m.m. Indehold: Nonioniske overfladeaktive stoffer, amfotere overfladeaktive stoffer < 5%. Fosfatfrit. 4 l.
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også