3990
79,80 / L

Superrens

Art. 36-1716
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Vaskemiddel, der klarer selv det værste snavs. Vasker og vokser samtidigt. Effektivt mod asfalt, sod, snavs og salt. Giver en blank og skinnende overflade, som holder længe. Midlet kommes på en fugtig svamp og gnides ud sektionsvis. Vask omhyggeligt og skyl af, før midlet tørrer ind. Når hele bilen er vasket, tørres den af med vaskeskind. Undgå at vaske bilen i stærkt solskin og brug ikke superrens på oxideret lak eller reparationslak. 0,5 l.
Advarsel
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Forårsager alvorlig øjenirritation. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også