5490
137,25 / L

Tekstilrens

Art. 36-9300

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Et kraftfuldt og avanceret skumrengøringsmiddel med børste, som effektivt fjerner pletter og snavs fra bilens indtræk, stofmåtter og andre tekstiler i bilen. Den avancerede formel trækker snavset ud og opløser det, uden at stoffet bleges eller misfarves. Rengør let, effektivt og skånsomt samt efterlader en frisk duft. Også velegnet til brug i hjemmet. 400 ml.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Indeholder LIMONENE. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Undgå udledning til miljøet. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også