109,-

Dækfix, brandsikker

Art. 36-8201
Nu med lav GWP.
Ikke brandfarlig drivgas!


Biltemas nye Dækfix er en sikker, hurtig og nem løsning, når hjulet er punkteret, og man ikke har mulighed for at skifte hjul, for eksempel når man står et trafikeret sted, når det er mørkt, når man hat travlt, eller når man ikke kan løsne hjulboltene. Efter brugen skal dækket kontrolleres af en fagmand.

Egenskaber
  • Gummi-latexbaseret aerosolprodukt med en ikke-brandfarlig drivgas. Pumper dækket op og danner en stabil, holdbar film på indersiden af dækket.
  • Kan bruges til alle typer dæk på normale motorkøretøjer.
  • Volumen: 500 ml, til dækstørrelse 185 R 14 og større.

    OBS!
  • Brug ikke Dækfix til skader i dæksiden, eller hvis den genstand, der har forårsaget punkteringen, er større end Ø 5 mm.
  • Opbevar altid dåsen i bagagerummet.
  • Efter brugen skal dækket kontrolleres af en fagmand


Brugsanvisning
1. Fjern om muligt den genstand, der har forårsaget punkteringen.
2. Omryst dåsen grundigt. I koldt vejer varmes dåsen med hænderne eller bilens varmesystem.
3. Skru dysen fast på dækkets ventil.
4. Fjern beskyttelsesdækslet fra dåsen, og hold den opret.
5. Hold knappen inde, indtil dækket er fyldt. Skru dysen af dækkets ventil.
6. Kør straks 5 – 10 km med lav hastighed for at lade produktet virke.
7. Juster lufttrykket hurtigst muligt. Pump lidt luft gennem ventilen for at forhindre, at der dannes en prop.
8. Lad snarest muligt en fagmand afgøre, om dækket skal repareres/udskiftes
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter