115,-

Dækfix, brandsikker

Art. 36-8201

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
En ikke-brandfarlig gas pumper det punkterede dæk op og tætner det på nogle sekunder – en sikker, hurtig og nem løsning, når man ikke har mulighed for at skifte hjul. Lav GWP. Anbefales til alle typer dæk på motorkøretøjer. Til dækstørrelse 185 R 14 og større. Efter brugen skal dækket kontrolleres af en fagmand. 500 ml.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter