115,-

Dækfix, brandsikker

Art. 36-8201

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
En ikke-brandfarlig gas pumper det punkterede dæk op og tætner det på nogle sekunder – en sikker, hurtig og nem løsning, når man ikke har mulighed for at skifte hjul. Lav GWP. Anbefales til alle typer dæk på motorkøretøjer. Til dækstørrelse 185 R 14 og større. Efter brugen skal dækket kontrolleres af en fagmand. 500 ml.
Advarsel
Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter