6490
324,50 / L

Læksøger, gas

Art. 36-325

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Vandbaseret. Afslører gaslækager samt tryktab i rør og systemer under tryk. f.eks. i trykluftbremser og klimaanlæg. Kompatibel med plast, stål, aluminium, kobber osv. Pletter ikke og er ikke korrosiv. 200 ml.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter