5990
399,33 / L

AC-rengøring

Art. 36-00

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til effektiv rengøring af bilens AC-system. Fjerner bakterier og skimmelsvamp, som kan skabe en dårlig lugt. 150 ml.

  • Let at anvende.
  • Rengør hele AC-systemet på 10 min.
  • Fjerner bakterier og skimmelsvamp.
  • Skader ikke indtrækket.
  • Modvirker allergiske reaktioner.
Fare
Indeholder LIMONENE. Kan udløse allergisk reaktion. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også