279,-
279,- / L

Gummimaling på dåse

Art. 36-6000

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til styling af køretøjer og fælge samt til langvarig eller midlertidig belægning på metal, træ, glas, plast, papir og tekstil. Giver en elastisk og gribevenlig overflade, der beskytter mod bl.a. sollys, korrosion og fugt. Nem at påføre og fjerne. Temperaturområde: -30 – +90 °C. Farve: Sort, mat.

OBS! Denne maling skal fortyndes med fortynder 36-6005.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager hudirritation. Meget brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask….grundigt efter brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også