249,-
249,- / L

Gummimaling på dåse

Art. 36-6000
Til styling af køretøjer og fælge samt til langvarig eller midlertidig belægning på metal, træ, glas, plast, papir og tekstil. Giver en elastisk og gribevenlig overflade, der beskytter mod bl.a. sollys, korrosion og fugt. Nem at påføre og fjerne. Malingen tåler temperaturer mellem -30 °C og +90 °C. Farve: Sort, mat.

OBS! Denne maling skal fortyndes med fortynder 36-6005.

Forslag til anvendelse:
 • Biler
 • Både/maritim
 • Håndværk
 • Have
 • Hobbyaktiviteter
 • Skridbeskyttelse m.m.


Tekniske data Blandingsforhold: 3/4 maling – ¼ fortynder. Tørretid ved +20 °C: 4 timer, støvtør efter 15 minutter. Opbevaringstid ved +10–25 °C: 36 måneder. Indhold: 1 l. Dækkeevne: Der kræves ca. 4 liter ufortyndet maling til en mellemstor bil.
Brugsanvisning:
 • Rengør den flade, der skal males. Fladen skal være tør og fri for fedt og støv.
 • Fortynd malingen med fortynder: 3/4 maling – ¼ fortynder.
 • Påfør med sprøjtepistol. Sprøjteafstand: 20-25 cm. Sprøjt flere tynde lag. Lad hvert lag støvtørre i 15-20 minutter, før næste lag påføres. Påfør mindst 4 -5 lag for let at kunne trække malingen af.

  OBS! Vi anbefaler at male ved rumtemperatur 20 °C. Foretag først en prøvesprøjtning på et ikke synligt sted for at kontrollere resultatet.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager hudirritation. Meget brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også