7490
187,25 / L

Zink/koldgalvanisering

Art. 36-7416

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Zinkspray velegnet som rustbeskyttelse på overflader af jern/stål som normalt ikke males, f.eks. udstødningsrør, svejsesømme, overflader på indersiden af motorrum og karrosseri. Zinkindhold 90 % i tør film. Overfladen kan håndteres efter 30 minutter. Overfladen tåler temp. på op til ca. +200 °C. Farve: grå. 400 ml.
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også