7490
187,25 / L

Zink/koldgalvanisering

Art. 36-7416

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Zinkspray velegnet som rustbeskyttelse på overflader af jern/stål som normalt ikke males, f.eks. udstødningsrør, svejsesømme, overflader på indersiden af motorrum og karrosseri. Zinkindhold 90 % i tør film. Overfladen kan håndteres efter 30 minutter. Overfladen tåler temp. på op til ca. +200 °C. Farve: grå. 400 ml.
Fare
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Udslip opsamles. Undgå udledning til miljøet. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også