6490
432,67 / KG

Scratch remover

Art. 36-645
Scratch remover med forbedret formel som hjælper med at fjerne fine, overfladiske ridser og mærker fra de fleste typer lakerede flader. Kraftig polering kræves ikke. Emballeret i praktisk tube. 150 g.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.