6490
432,67 / KG

Scratch Remover

Art. 36-645
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Scratch remover with improved formula that helps to repair fine, superficial scratches and marks on most types of painted surfaces. No hard rubbing necessary. Comes in an easy-to-use tube. 150 g.
Advarsel
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Indeholder 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Undgå indånding af damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også