105,-

Scratch Removing Pen

Art. 36-09

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fjerner overfladiske ridser og stenslag. Let at påføre. Egnet til de fleste lakerede overflader, også metalliclak. 10 ml.

Sådan gør du:
  • Sørg for, at overfladen, som skal behandles, er ren og glat.
  • Ryst pennen, så midlet blandes ordentligt.
  • Pres en smule af midlet ud ved at trykke pennens øverste del nogle gange mod en hård, ren flade.

    OBS: test produktet på en lille, skjult flade først, så du er sikker på, at effekten er, som du ønsker. Bearbejd med nogle få træk. Læg flere lag på efter hinanden og lad det tørre i ca. 30 minutter mellem hvert lag.
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også