Fra
5490

Bremsekaliberfedt

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
 • Langtidsfedt til bremsekomponenter.
 • Smører de bevægelige dele for optimal bremsevirkning.
 • Modstandsdygtigt mod vand og høje temperaturer.
 • Indeholder ikke metaller som kobber eller aluminium.
 • Langtidsbeskyttelse mod korrosion.
 • Kan også bruges på aluminiumsdele.
 • Påvirker ikke ABS-sensorerne.
 • Forhindrer, at bremsebakker binder, sætter sig fast, vibrerer eller revner.
 • Giver jævn slitage på bremselægningen.
 • Giver en jævnere bremsevirkning, især med flydende bremsebakker.
 • Letter afmontering.
 • Driftstemperatur: -30 °C - +240 °C.
Brugsanvisning:
 • Rengør fladerne med Biltemas bremserens.
 • Påfør et tyndt lag bremsefedt på de flader, der skal smøres.
 • Fjern overflødigt bremsefedt med Biltemas bremserens.
 • OBS: Må ikke påføres på bremseskiverne eller bremseklodsernes friktionsflader.
 • BREMSEOKSEFEDT 100ML

  BREMSEOKSEFEDT 100ML

  Art. 36-4526
  100 ml, tube
  5490
  549,- / L
 • BREMSEOKSEFEDT 300ML

  BREMSEOKSEFEDT 300ML

  Art. 36-4527
  300 ml, spray
  6490
  216,33 / L
  Fare
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager hudirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • BREMSEKALIBERFEDT 250 ML

  BREMSEKALIBERFEDT 250 ML

  Art. 36-4536
  250 ml, spray
  6490
  259,60 / L
  Fare
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager hudirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også