6490
649,- / KG

Keramisk pasta

Art. 36-4551

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Keramisk anti-fastbrændingsmiddel til montering og afmontering af dele med gevind, tætninger og flanger. Beskytter mod fastbrænding, korrosion og binding. Forhindrer mislyde og vibrationer i skivebremser. Velegnet til ABS. Ingen risiko for galvanisk korrosion. Temperaturområde: -40 – +1.400 °C. Udseende: Hvid pasta. 100 g.
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter