5990
119,80 / L

Multilube

Art. 36-4592

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Alsidigt smøremiddel.
  • Egnet, hvor der er behov for langtidssmøring, f.eks. hængsler, boltsamlinger eller glideskinner.
  • Formindsker friktion, mislyde og vibrationer.
  • God indtrængningsevne.
  • Tåler temperaturer mellem -35º C og 200º C.
  • 500 ml..
Fare
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også