6490
129,80 / L

Multispray

Art. 36-4561

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Hurtigt gennemtrængende, selv i de tætteste mellemrum og fineste porer.
  • Smører bolte, møtrikker, led, hængsler, låse etc. og genopretter bløde og jævne funktioner.
  • Affugter og tørrer fugtige tændingssystemer og elektrisk udstyr på et øjeblik.
  • Løsner fastrustede dele og gør dem igen funktionsdygtige.
  • Stopper irriterende støj.
  • Efterlader en tynd beskyttelsesfilm, som giver metaller en god korrosionsbeskyttelse.
  • Indeholder ikke silokone eller klorholdige opløsningsmidler.
  • Ufarlig på de fleste lakerede overflader, belægninger, gummi og plastmaterialer (i tvivlstilfælde afprøves først på en lille flade).
500 ml
Advarsel
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter