Fra
1890

Multispray

 • Hurtigt gennemtrængende, selv i de tætteste mellemrum og fineste porer.
 • Smører bolte, møtrikker, led, hængsler, låse etc. og genopretter bløde og jævne funktioner.
 • Affugter og tørrer fugtige tændingssystemer og elektrisk udstyr på et øjeblik.
 • Løsner fastrustede dele og gør dem igen funktionsdygtige.
 • Stopper irriterende støj.
 • Efterlader en tynd beskyttelsesfilm, som giver metaller en god korrosionsbeskyttelse.
 • Indeholder ikke silokone eller klorholdige opløsningsmidler.
 • Ufarlig på de fleste lakerede overflader, belægninger, gummi og plastmaterialer (i tvivlstilfælde afprøves først på en lille flade).
 • MULTISPRAY 400ML

  MULTISPRAY 400ML

  Art. 36-4530
  400 ml.
  4690
  117,25 / L
  Advarsel
  Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Brandfarlig aerosol. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • MULTISPRAY 100 ML

  MULTISPRAY 100 ML

  Art. 36-51
  100 ml
  1890
  189,- / L
  Advarsel
  Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Brandfarlig aerosol. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • MULTISPRAY 500ML

  MULTISPRAY 500ML

  Art. 36-4561
  500 ml
  5990
  119,80 / L
  Advarsel
  Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Brandfarlig aerosol. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også