7990
199,75 / L

Skæreolie

Art. 36-4500

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Effektiv og økonomisk skæreolie til metalbearbejdning. Gode skære- og køleegenskaber. Til gevindskæring, boring, fræsning, drejning og savning i metal. Til bearbejdning i jern og stål. Også velegnet ved bearbejdning i forgyldte og letmetaller. Vha. en specialventil kan den også anvendes op og ned. 400 ml.
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også