Fra
2490

Frostvæske, færdigblandet

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Ethylenbaseret frostvæske (færdigblandet) beregnet til de fleste benzin- og dieselmotorer på markedet. Beskytter virkelig godt mod frost og korrosion. Færdigblandet. Frostsikrer ned til -37º C. OBS: Må ikke fortyndes yderligere. Følg altid motorproducentens anvisninger for skift af kølervæske. Må ikke blandes med propylenglykol. Farve: blå.
 • FROSTVÆSKE, FÆRDIGBLANDET 3 KG

  FROSTVÆSKE, FÆRDIGBLANDET 3 KG

  Art. 36-1860
  3 kg
  5990
  19,97 / KG
  Advarsel
  Farlig ved indtagelse. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • FROSTVÆSKE, FÆRDIGBLANDET 1 KG

  FROSTVÆSKE, FÆRDIGBLANDET 1 KG

  Art. 36-1859
  1 kg
  2490
  24,90 / KG
  Advarsel
  Farlig ved indtagelse. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.