Nye miljømål

Nye miljømål

Vi har hævet kravene til os selv med nye målsætninger i vores allerede omfattende miljøarbejde:
  • Vi udskifter alle én gangs artikler til fordel for nye biologiske nedbrydelige alternativer.
  • Vi udskifter alle plastposer til fordel for miljøvenlige, biologisk nedbrydelige alternativer
  • Vi formindsker anvendelse af plast i emballage, som bruges under transport.
  • Vi stiller krav til vores leverandører om at reducere anvendelsen af plast i emballage.
  • Vi indfører en strengere miljøpolitik, hvor vi har fokus på mere miljøvenlig transport og genanvendelse.
  • Vi arbejder med at reducere andelen af plastemballage og skifter ud med mere miljøvenlige alternativer.
  • Vi genanvender alt pap og plast i vores varehuse og lager. Biltemakoncernen vil formindske anvendelsen af plastfolie (strækfilm) med 90%.