Uddannelse

Uddannelse

At højne uddannelsesniveauet er afgørende for et samfunds udvikling. Det kan for eksempel ske ved kampagner for at bekæmpe analfabetisme i udviklingslande. Eller noget så enkelt som blyanter og papir, bøger, rygsække og briller til skolebørn.

Men det kan også ske ved at øge læseevne, skrivefærdigheder og sprogkundskaber i de nordiske lande. Eller ved forbedrede pædagogiske hjælpemidler.

En øget interesse for naturvidenskaber er også vigtigt i Norden. Især blandt de mindre børn. Nordiske unge sakker ifølge flere undersøgelser bagud i den henseende.

Det er inden for hele dette uddannelsesspektrum, at Biltema Foundation vil bidrage til at udvikle samfundet.