Køb & Hent Drive In  - Køb på nettet og hent i varehuset efter 30 minutter Biltema Appen  - 19.000 produkter i din lomme! Mit Biltema  - Digitale kvitteringer, ekstra rabatter og meget mere!

Åndedrætsværn og støvmasker

Biltema har et godt udvalg af støvmasker og åndedrætsmasker til beskyttelse mod støv og gas, dampe og partikler. Her finder du genbrugelig masker med støv- og gasfilter og engangsmasker.
Gå ikke på kompromis med arbejdssikkerheden - hverken i hjemmet eller på arbejdspladsen. Åndedrætsværn i god kvalitet til en rimelig pris sikrer et godt arbejdsmiljø for alle. Alle vores masker er fremstillet i henhold til EU's krav til personligt sikkerhedsudstyr. Du kan se beskyttelsesklasse og hvilken beskyttelse maskerne yder under den enkelte vare.
Vores masker er nemme at justere via næseklemme og remme. Masker og værn sidder behageligt uden at genere.

Arbejdstilsynet fastsætter at luftforureningen så vidt mulig skal fjernes via udluftning eller andre tekniske foranstaltninger. Hvis det ikke er muligt, eller ved kortvarige og lejlighedsvise arbejdsopgaver, skal der bruges åndedrætsværn.

Udfører du selv arbejde i eget hjem eller med egne hobbyer, skal du ikke følge Arbejdstilsynets regler, men det er en god ide at gøre det alligevel. Ved visse typer arbejde kan det være sundhedsskadeligt eller farligt at undlade at bruge åndedrætsværn. I hjemmet kan du sørge for udluftning med gennemtræk. Undgå at giftige dampe eller støv havner i andre rum ved at lukke døre og vinduer ind til rum, hvor du ikke arbejder.

Vælg åndedrætsværn efter art og koncentration af forureningen. Du kan se specifikationer for beskyttelsesgrad og luftforureningstyper under det enkelte produkt.

Brug åndedrætsværn under hele arbejdet og behold støvmasken eller værn på så længe, du befinder dig i det forurenede område. Alle i arbejdsområdet skal benytte åndedrætsværn. Husk at udskifte maske/filter med jævne mellemrum eller når filtrene er mættet. Alle Biltemas åndedrætsværn og støvmasker er filtrerende masker og bør kun benyttes under normal iltkoncentration, og til arbejde med lave og kendte koncentrationer af luftforureninger.

Filtrerende åndedrætsværn uden tilført luft bør ikke benyttes i mere end tre timer på en arbejdsdag med pauser under brugen.

Biltemas åndedrætsværn og støvmasker

Hos Biltema finder du et essentielt udvalg af støvmasker og åndedrætsværn.
Vi fører bl.a.  genbrugeligt åndedrætsværn med udskiftelige støv/partikelfilter. Benytter du ofte maske under arbejde eller til hobbybrug, kan en genbrugelig maske med udskiftelige filtre hurtigt betale sig. Husk at masken er til personligt brug og ikke bør anvendes af andre af hygiejniske årsager.

Engangsmasker er praktiske og nemme - så er der ingen bekymringer om at få renset masker, eller om hvilke masker, der tilhørere hvem.  Vores engangsmasker er behagelige, kopformede halvmasker med formbar næsebøjle og dobbelte elastikbånd. Du får både engangsmasker med højeffektivt filter og engangsfilter, der beskytter mod ikke-giftig støv.

Hvilken beskyttelse hvornår?

Du skal bruge åndedrætsværn eller støvmaske, når du ikke kan lufte ud eller mekanisk fjerne partikler og dampe på anden vis. Brug støvmaske under hele arbejdets udførsel og når du bevæger dig i området, hvor luften er forurenet. Husk at du ikke bør bruge værn i mere end 3 timer om dagen med indlagte pauser i frisk luft uden værn.

Vælg åndedrætsværn efter art og koncentration af forureningen. Tjek at masken slutter tæt, før du går i gang med arbejdet.
Sørg for at dit filter eller maske beskytter mod den type dampe og eller partikler du arbejder med. Indholdet af gasser eller dampe i luften må ikke være højere end filtrets filtreringsgrænse.

Hvornår skal støvmaske og filter skiftes?

Masker med udskifteligt filter skal have skiftet filter regelmæssigt. Filtrets holdbarhed i uåbnet tilstand er angivet på filterpakningen. Monterede filtre skal kasseres, når de er mætte af gas/partikler. Skift filtrene ud med regelmæssige mellemrum. Et monteret partikelfilter er mættet af partikler, når åndedrætsmodstanden øges. Et monteret gasfilter er mættet, når du kan lugte gas eller bliver træt eller svimmel ved brug.

Genbrugelige masker vedligeholdes ved rengøring efter brug med alkogel/desinfektionsgel, neutral sæbe eller etylalkohol/vand (25% alkohol). Opbevar åndedrætsværnet på et køligt og tørt sted i en lufttæt plastikpose. Masken skal udskiftes, hvis den ikke længere kan slutte tæt om ansigtet, remmene eller dele af maskens ødelægges.

Rens filtrene regelmæssigt ved at trække dækslet væk og filterholdere og filtre af med en tør klud. Tør støv væk fra dækslet og ryst støvafskærmningen forsigtigt.

Engangsmasker kan ikke renses, og skal kasseres når de bliver snavsede eller når åndedrætsmodstanden øges.

Sikkerhed

Læs altid manualen, før du tager masken i brug.

  • Undersøg hvorvidt masken sikrer dig tilstrækkeligt i dit aktuelle arbejdsmiljø.
  • Undgå at andet sikkerhedsudstyr, skæg, briller, smykker o.a. påvirker lufttætheden.
  • Tjek at masker er hele og ubeskadigede, samt at remme, filtre og tætninger er hele, ubeskadigede og korrekt placeret.
  • Sørg for personlige værn og støvmasker til alle - de bør ikke benyttes af mere end én person af hygiejneårsager.
  • Rengør masken efter brug og opbevar dem lufttæt, mørkt, køligt og tørt.

 

 

 

Dear customer. You are using an old and outdated browser. Please upgrade in order to get best possible experience.