189,-
9,45 / KG

Flydespartel, indendørs

Art. 36-8340

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til udjævning på cementbaserede gulve (også med varmeslanger) samt på klinker, natursten eller gulvgips. Fiberarmeret, hurtigthærdende og selvudjævnende. Forbrug (1 mm lag): 1,6 kg/m2. Til indendørs brug. Forbehandl med Primer C for at forøge vedhæftningen. 20 kg.
Påføringstykkelse: 3 til 40 mm. Tørrer og hærder hurtigt. Selvudjævnende.
Forbrug: 1,6 kg/m2 for hver mm tykkelse.
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen ved opbevaring på et tørt sted.
Advarsel
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også