189,-
9,45 / KG

Flydespartel, indendørs

Art. 36-8340

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til udjævning på cementbaserede gulve (også med varmeslanger) samt på klinker, natursten eller gulvgips. Fiberarmeret, hurtigthærdende og selvudjævnende. Forbrug (1 mm lag): 1,6 kg/m2. Til indendørs brug. Forbehandl med Primer C for at forøge vedhæftningen. 20 kg.
Påføringstykkelse: 3 til 40 mm. Tørrer og hærder hurtigt. Selvudjævnende.
Forbrug: 1,6 kg/m2 for hver mm tykkelse.
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen ved opbevaring på et tørt sted.
Fare
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også