4490

Grovbeton C28/35

Art. 86-5581

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Tørbeton af Portlandcement, kvartssand (0-8 mm) og tilsætningsmidler. Let bearbejdelig. Giver en vand- og frostbestandig beton efter hærdning. Tilsæt kun vand. Kan benyttes inden- og udendørs. Perfekt til at støbe trin og til reparation i lagtykkelser på 20-100 mm. Leveres i slidstærk og regntæt plastsæk. 20 kg.

Anvendelsesområder:
Denne tørbeton kan anvendes, hvor der ikke stilles store krav til slid- og trykstyrke, f.eks. til faststøbning af stolper, mindre reparationer i ikke-bærende bygningskonstruktioner, til udjævning og udlægning af gulve, sokkelpudsning og fugning, etc.

Egenskaber:
Ved korrekt blanding med den angivne vandmængde får du en let bearbejdelig betonmasse med god vedhæftning. Portlandcementen giver betonen en naturgrå farve.
Fare
Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter