139,-
27,80 / KG

Hurtigklæber

Art. 87-436
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Hurtigtørrende, hvid cementbaseret fix med meget stor vedhæftning, glidefrit og fleksibelt. Gangstabil allerede efter 4 h. Velegnede underlag: cement, pudsede overflader, varmeafgivende overflader (f.eks. gulvvarme) eller gipsplader. Forbrug: 2,5–4 kg/m² afhængig af flise og underlag. Til indendørs og udendørs brug. 5 kg.
Fare
Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også