Fra
109,-

Monteringslim/fliselim

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Cementbaseret fix med meget stor vedhæftning, glidefrit og fleksibelt. Til opsætning/lægning af væg- og gulvfliser. Velegnede underlag: Cement, pudsede overflader, varmeafgivende overflader (f.eks. gulvvarme) eller gipsplader. Forbrug: 2,5–4 kg/m² afhængig af flisetype. Til indendørs og udendørs brug. Inden påføring bør overfladerne forbehandles med Primer for at forøge hæftningen (gælder ikke, hvis der bruges Hidroflex).
 • FÆSTEMASSE K80 5 KG

  FÆSTEMASSE K80 5 KG

  Art. 36-820
  5 kg
  109,-
  21,80 / KG
  Fare
  Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • MONTERINGSLIM/FLISELI K80 20KG

  MONTERINGSLIM/FLISELI K80 20KG

  Art. 36-8212
  199,-
  9,95 / KG
  Fare
  Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også