179,-
179,- / L

Klinkerens

Art. 36-786

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Koncentreret syreafvaskning til rengøring af gulv og keramikbeklædninger m.m. 1 l.

Egenskaber:
Fjerner hurtigt cementrester og cementbaseret bindemiddel, salt- og kalkbelægninger fra kakkelplatter af keramik, granitkeramik, glasmosaik, teglsten/terrakotta, antikbehandlet marmor etc. Absorberende overflader som tørpressede klinker og cement skal først behandles med et vandafvisende impregneringsmiddel før Klinkerens påføres.

Anvendelse:
Gennemlæs produktets sikkerhedsdatablad før brug (se www.biltema.dk). Fortynd Klinkerens fra 1:1 til 1:10 i koldt vand, afhængig af hvilken type materiale og hvor meget af belægningen, der skal fjernes. Hæld opløsningen ud og fordel den jævnt på overfladen, som skal rengøres. Lad det virke i 5–10 minutter og brug derefter en svamp af typen Scotchbrite til at fjerne pletter og resterende belægning. Fjern rester fra overfladen med klude, gummiskraber eller cellulosesvamp. Skyl til sidst med rigeligt vand og tør omhyggeligt af.

OBS!
Nyfugede overflader skal ikke rengøres med Klinkerens før 7 dage efter fugning. Brug ikke produktet på poleret marmor eller andre kalkagtige polerede materialer, som kan miste glansen. Ved rengøring af børstet marmor, fortynd med vand 1:10. Ved rengøring af lys marmor, fortynd med vand 1:3. Hvis der er tvivl om, at materialet kan tåle rengøring med Klinkerens, afprøves først på en skjult overflade. Sørg for at beskytte døre, dørkarme, gummipakninger, møbler og andre overflader, som kan angribes ved direkte kontakt med produktet. Anvend egnet beskyttelsestøj (gummihandsker, ansigtsværn eller briller).

Holdbarhed: 24–36 måneder i uåbnet originalpakning, opbevaret tørt og køligt. Tåler ikke frost.

Forbrug: 5–20 m²/l
Indeholder noniontensid < 5 %, parfume.
Fare
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også