249,-
12,45 / KG

Flydende spartelmasse allround

Art. 36-8342

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til udspartling før lægning af alle typer gulv, også med el- eller vandbaseret gulvvarme. Hurtig hærdning og tørring. Selvudjævnende. Forbrug/mm tykkelse: 1,6 kg/m². Til indendørs- og udendørs brug. Forbehandling med Primer C for at forøge vedhæftningen kan være nødvendig. 20 kg.
Fare
Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også