189,-
9,45 / KG

Flydespartel, indendørs

Art. 36-8340

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til udjævning på cementbaserede gulve (også med varmeslanger) samt på klinker, natursten eller gulvgips. Fiberarmeret, hurtigthærdende og selvudjævnende. Forbrug (1 mm lag): 1,6 kg/m2. Til indendørs brug. Forbehandl med Primer C for at forøge vedhæftningen. 20 kg.
Påføringstykkelse: 3 til 40 mm. Tørrer og hærder hurtigt. Selvudjævnende.
Forbrug: 1,6 kg/m2 for hver mm tykkelse.
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen ved opbevaring på et tørt sted.
Advarsel
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også