Nedsat pris
4990
9,98 / KG
Tidligere pris 9990

Glasbyggesten, mørtel & fugemasse

Art. 36-8345
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Cementbaseret mørtel og fugemasse til glasbyggesten inden- og udendørs. Let at arbejde med. Lang åbentid og god vedhæftning. God vandmodstand og mekanisk styrke. Farve: lysegrå. 20 kg.

Anvendelsesområde
Cementbaseret mørtel og fugemasse til sætning og fugning af glasbyggesten/glasbeton inden- og udendørs.

Forberedelser og blanding
 • Du skal sikre, at underlaget er fladt/vinkelret og helt tørt og rent.
 • Afmål den korrekte vandmængde i Biltemas målespand, 86-1022. Hæld det afmålte vand op i en ren beholder. Hæld derefter pulveret langsomt i.
 • Bland det med elektrisk piskeris/boremaskine, så du får en homogen blanding uden klumper.
 • Lad blandingen hvile i ca. 3 minutter og pisk igen i nogle sekunder. Åbentiden er ca. 1 time ved en temperatur på +23° C.

Påføring
 • Påfør mørtlen på glasbyggestenens sider med en spartel/murske. Tryk hårdt til for at øge mørtlens vedhæftning.
 • Monter glasbyggestenene og kontroller, at de er placeret i en ret linje ved hjælp af afstandsklodser af plast.
 • Fjern tiloversblevet mørtel, før det hærder. Ved opsætning af hver række glasbyggesten skal der monteres en forstærkende stål(metal)stang med diameter 6 mm for at øge strukturens styrke.
 • Efter hærdning, og når strukturen er tilstrækkelig stabil, kan du begynde at tætne fugerne.
 • Fjern afstandsklodserne og fug med en gummispartel, så fugerne fyldes ud med mørtlen. Overskydende mørtel fjernes fra glasbyggestenene.
 • Når mørtlen er tilstrækkelig hærdet rengøres, og der afsluttes med en fugtig svamp.
 • Når fugen er helt hærdet, skal støvet fjernes fra glasbyggestenen med en ren og tør klud. Ved store flader er det nødvendigt at sikre med fleksible ekspansionsfuger.

Tekniske specifikationer
 • Udseende: Pulver
 • Farve: Lysegrå
 • Holdbarhed: 12 måneder i originalemballage på et tørt sted

Anvendelsesdata
 • Blandingsforhold: Vand = 22 % (4,4 l pr. 20 kg sæk)
 • Modningstid: 3 minutter
 • Blandingens konsistens: Pastalignende
 • Åbentid: Ca. 1 tim ved T = +23° C
 • Anbefalet temperatur ved påføring: Fra +5º C til +35º C
 • Tykkelse: Fra 2 til 25 mm
 • Anvendelsestemperatur: Fra -30º C til +90º C
 • Forbrug: 18–20 kg/m²

Ydelse
 • Modstand mod ild (UNI EN ISO 1182): Klasse A 1
 • Trykstyrkeklasse (UNI EN 1015-11): Kategori M20
 • Dampgennemtrængning: µ 15/35
 • Varmeledning: 0,77 W/mK
5 kg
Fare
Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også