Fra
199,-

Tagmasse

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fiberarmeret og gummiforstærket asfaltmasse til påføring på tagbeklædning af pap, plader og beton.
Danner et elastisk og ugennemtrængeligt lag.
Tåler alle klimatyper.
Klar til påføring.

Brugsanvisning
Tagmassen kan påføres direkte.
Fortynd om nødvendigt med en smule terpentin.
OBS! Pap, som er meget udtørret bør forbehandles med primer.

Påføring på glatte paptage uden at løbe af
 1. Påfør tagmasse
 2. Læg en armering af glasfibervæv på
 3. Påfør yderligere et lag tagmasse
Tekniske specifikationer
 • Densitet: 1000 kg/m³
 • Farve: sort
 • Tørstofindhold: 65 %
 • Tørretid: ca. 1 uge
 • Flammepunkt: 40 °C
 • Brandklasse: 2 b
 • Opløsningsmiddel: Terpentin
 • Forbrug på tagpap: 0,5–1 liter/m² (mindre, hvis overfladen forbehandles med Primer)
 • Forbrug på tagplader: 0,5 liter/m²
 • Grænseværdi VOC: (kat A/h) 750 g/l (2010)
 • Produktet indeholder maks.: 349,6 g/l
 • TAGMASSE 5L

  TAGMASSE 5L

  Art. 36-684
  5 l
  199,-
  39,80 / L
  Advarsel
  Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • TAGMASSE 10L

  TAGMASSE 10L

  Art. 36-685
  10 l
  349,-
  34,90 / L
  Advarsel
  Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter