Fra
7990

Kemisk træ

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til nem reparation af mindre defekter og ujævnheder i træ. 165 ml.
 • Meget stærk 2-komponent træudfyldning.
 • Massen blandes automatisk i røret og påføres med fugepistol.
 • Kan slibes (let at slibe efter ca 15-30 minutter) og overmales.
 • Næsten lugtfri.
 • Styrenfri.
 • Vejrbestandig.
 • 2 stk. blanderør medfølger.
 • Kan også blandes på en plan flade med en spartel.
 • En åbnet patron kan anvendes igen ved at skifte blanderør.
 • KEMISK TRÆ 165 ML

  KEMISK TRÆ 165 ML

  Art. 20-5328
  Egetræ
  8490
  514,55 / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.
 • KEMISK TRÆ 165 ML

  KEMISK TRÆ 165 ML

  Art. 20-5327
  Fyrretræ
  7990
  484,24 / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter